Yonzon khambiin süm

Read in English

Сүм хийдийн нэр :
Yonzon khambiin süm ,English name: Temple of Yonzon khamba, Relics temple of Yonzon lam/khamba,Yonzon lamiin shariliin gazar,Tibetan name: yongs-’dzin mkhan-po,

Ринчений зураг дах дугаар :
0

Сүм хийдийн төрөл :
cүм

Байрлах аймаг :
Нийслэл-Улаанбаатар

Сум :
east of Choijin lamiin süm

Байршлын тайлбар :
GPS was taken to the east of Choijin lamiin süm

GPS хаяг :
North 47° 54’  East 106°  55’

Сүм хэвээрээ үлдсэн :
No

Судалгаа явуулах үеийн байдал :
There are no remains of the temple of Yonzon khamba. The relics of the yonzon khamba Baldanchoimbel are kept in Choijin lamiin süm at present

тухайн газар шинэ сүм дугана баригдсан :
No

Үүсгэн байгуулагч хүний нэр болон цол хэргэм (мэдэгдэж байвал):

Date of Reviving:

хуучин хийдийн лам нар

Тэмдэглэл :
All data on this temple is kindly provided by Kristina Teleki and Zsuzsa Majer who retain copyright. See relevant section in Monasteries and Temples of Bogdiin Khüree, Ikh Khüree or Urga, the Old Capital City of Mongoliain the First Part of the Twentieth Century: Zsuzsa Majer, Krisztina Teleki Budapest, Hungary. Ulaanbaatar 2006 For history of this temple see UBNR 947 AM.pdf or the entry for Yonzon khambiin süm Old Monasteries (pdf) on www.mongoliantemples.net/en

Хүснэгтийн дугаар :
UBNR 947

судалгааны баг :
Team: Д

Газрын зураг :

Additional Material / Нэмэлт материал

UBNR 947

Архивын зургууд :