Jagarmolomiin khural

Read in English

Сүм хийдийн нэр :
Jagarmolomiin khural ,Assembly of Jagarmolom, Dechinchoilin tawshi sünbrellin Zod Tanric assembly,Dechinchoilin tawshi sünbrellin, zodiin khural,rgya-gar smon-lam, bde-chen chos-dbyings thabs-shes zung-brel gling, gcod,

Ринчений зураг дах дугаар :
0

Сүм хийдийн төрөл :
хийд

Байрлах аймаг :
Нийслэл-Улаанбаатар

Сум :
Second Maternity Centre (2r törökh gazar)

Байршлын тайлбар :
GPS was taken in front of the Second Maternity Centre (2r törökh gazar)

GPS хаяг :
North 47° 54’  East 106°  54’

Сүм хэвээрээ үлдсэн :
No

Судалгаа явуулах үеийн байдал :
In 1938 the two temples being small wooden temples were totally destroyed. There are no remains. The temple of Jagarmolom assembly was situated exactly at the present area of the Second Maternity Center (2r törökh gazar).

тухайн газар шинэ сүм дугана баригдсан :
No

Үүсгэн байгуулагч хүний нэр болон цол хэргэм (мэдэгдэж байвал):

Date of Reviving:

хуучин хийдийн лам нар

Тэмдэглэл :
For more information see UBNR 950 AM.pdf. All data on this temple is kindly provided by Kristina Teleki and Zsuzsa Majer who retain copyright. See relevant section in Monasteries and Temples of Bogdiin Khüree, Ikh Khüree or Urga, the Old Capital City of Mongolia in the First Part of the Twentieth Century: Zsuzsa Majer, Krisztina Teleki Budapest, Hungary. Ulaanbaatar 2006

Хүснэгтийн дугаар :
UBNR 950

судалгааны баг :
Team: Д

Газрын зураг :

Additional Material / Нэмэлт материал

UBNR 950