Badamayogo datsan in building of Old Geser Süm

Сүм хийдийн нэр : Badamayogo datsan in building of Old Geser Süm
Badma yogo/ Badmayogo/ Badmayoga/ Badamyoga datsan
Gandantegchenlin khiidiin Badma yogo datsan

Байрлах аймаг :
Нийслэл-Улаанбаатар

Шинэ сүм хийдийн газар зүйн байдал болон хүрээлэн буй орчин:
(Before 1937, the wooden temple of Badma yogo datsan was situated in the Gandan complex alongside Dashchoimbel datsan.) From 16 January 2002 Badma yogo (Badma yoga) datsan began to operate in one of the two remaining temple buildings in the first courtyard of Geser süm. (See UBR 914)

Шинээр байгуулагдсан : Revived

Байгуулагдсан огноо: Revived in Gesar Sum in 2002

Ринчений зураг дах дугаар :
912

Ринчений жагсаалт дах нэр :
Gandantegchenlin khiid

Хуучин сүм хийдийн байршил дээр сэргээн байгуулагдсан эсхүл өөр газар сэргээн байгуулагдсан алин болох : Хуучин сүм хийдийн байршил дээр сэргээн байгуулагдсан

Хэрэв хуучин сүм хийдийн байршил дээр сэргээн байгуулагдсан бол тухайн тухайн хуучин сүм хийдийн бүртгэлийн (түүхэн газрын бүртгэлийн) дугаарыг бичнэ үү : UBR 912

Аль урсгал болох : Gelug Гэлүг

Founders/Refounders :
Gandan Monastery under its Abbot D Choijamts

Сүм хийдийн төрөл :

cүм

хуучин хийдийн лам нар :
4

Хийдийн хурал ном: алин болохыг зурах :

Ямар хурал хурдаг болохыг бичнэ үү :
Өдөр тутмын хурал: Daily chanting

Сар тутмын хурал: See details in UB 019 AM.pdf

Жилийн хурал: Yerööliin khaan in spring or autumn

GPS хаяг :
North 47° 55’  East 106°  53’

Тухайн сүм хийд дэхь шашны байгууламж (дацан сургууль, суварга гэх мэт) болон бусад байгууламж, тэдгээрийн зориулалт

Ярилцлага өгсөн хүний овог, нэр, хаяг, эрхэлж буй ажил
Jamiyangarwa (2005 survey)
Mönkh-Ochir, Ts. Günchin-Ish (2004 survey)

Хэдэн фото зураг авсан :
10

Зураг авсан огноо: он :
0000-00-00 00:00:00

Materials:

Temple ID No Authors name Title/ description Book/ Book extract/ leaflet/ other Date Published Where Published Publisher Collected by
UB 019 0000-00-00

Судалгаа авсан өдөр Хэдэн фото зураг авсан :
0000-00-00

Тэмдэглэл :
All data on this temple is kindly provided by Kristina Teleki and Zsuzsa Majer who retain copyright. See relevant section in Survey of Active Buddhist Temples in Ulaanbaatar in 2005 – 2006 with some annotations in 2007 and 2011 Survey conducted by: Zsuzsa Majer, Krisztina Teleki Budapest, Hungary. Ulaanbaatar 2006, 2007, with some revisions in 2011. See also UB 019 AM.pdf for details of this temple.

Хүснэгтийн дугаар :
UB 019

судалгааны баг :
Team: Д

Disclaimer

Идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй сүм хийдийн жагсаалтыг 2006/2007 оны судалгаанд суурилан гаргасан болно. Энэ нь тухайн үед дахин сэргээгдсэн байсан сүм хийдийн талаарх ерөнхий дүр зургийг харуулна. Уг судалгаа явагдснаас хойш олон зүйлс өөрчлөгдсөн нь эргэлзээгүй билээ.

The data on Active Temples was collected in 2006 (UB) / 2007 (National Survey). It provides a snapshot of the revival of the monasteries in Mongolia at that time. Undoubtedly many things will have changed since this survey was done.

Map

Additional Materials

UB 019