Jüd datsangiin örgöö in Gandan Monastery

Сүм хийдийн нэр : Jüd datsangiin örgöö in Gandan Monastery
Tögs tsogt nuuts tarnii ikh amgalant oron

Байрлах аймаг :
Нийслэл-Улаанбаатар

Шинэ сүм хийдийн газар зүйн байдал болон хүрээлэн буй орчин:
Before 1938 the Jüd datsan or Tantric datsan was situated in Züün Khüree. (See UBR 910 Rinchen 910 for information about the old temple.) From 1998 the Jüd datsan was situated in the Gandan complex in a yurt on the left of the building which houses the Zanabazar University as well as the offices of the abbot and other high-ranking lamas and officers. NOTE in 2011: A new temple building for Jüd datsan has been built on the site of the old yurt-shaped temple, and houses several new sculptures

Шинээр байгуулагдсан : Revived

Байгуулагдсан огноо: Revived 1998 in Ganden Temple 2011

Ринчений зураг дах дугаар :
910

Ринчений жагсаалт дах нэр :
Züün Khüree

Хуучин сүм хийдийн байршил дээр сэргээн байгуулагдсан эсхүл өөр газар сэргээн байгуулагдсан алин болох : Хуучин сүм хийдийн байршил дээр сэргээн байгуулагдсан

Хэрэв хуучин сүм хийдийн байршил дээр сэргээн байгуулагдсан бол тухайн тухайн хуучин сүм хийдийн бүртгэлийн (түүхэн газрын бүртгэлийн) дугаарыг бичнэ үү : UBR 910

Аль урсгал болох : Gelug Гэлүг

Founders/Refounders :
Yo. Amgalan, the vice abbot of Gandan
Gurudeva rinpoche initiated the revival in 1998

Сүм хийдийн төрөл :

cүм

хуучин хийдийн лам нар :
1

Хийдийн хурал ном: алин болохыг зурах :

Ямар хурал хурдаг болохыг бичнэ үү :
Өдөр тутмын хурал: Daily chanting

Сар тутмын хурал: Monthly on 15th

Жилийн хурал:

GPS хаяг :
North 47° 55’  East 106°  53’

Тухайн сүм хийд дэхь шашны байгууламж (дацан сургууль, суварга гэх мэт) болон бусад байгууламж, тэдгээрийн зориулалт
In 2005 the building of a permanent Jüd datsan was started behind the University, although only the base had been dug. Fundraising is still being done from a yurt to the south-east of Janraiseg temple. The temple was finally completed in 2011.

Ярилцлага өгсөн хүний овог, нэр, хаяг, эрхэлж буй ажил
N. Biz’yaa, the head of the temple

Хэдэн фото зураг авсан :
6

Зураг авсан огноо: он :
0000-00-00 00:00:00

Materials:

Temple ID No Authors name Title/ description Book/ Book extract/ leaflet/ other Date Published Where Published Publisher Collected by
UB 018 0000-00-00

Судалгаа авсан өдөр Хэдэн фото зураг авсан :
0000-00-00

Тэмдэглэл :
All data on this temple is kindly provided by Kristina Teleki and Zsuzsa Majer who retain copyright. See relevant section in Survey of Active Buddhist Temples in Ulaanbaatar in 2005 – 2006 with some annotations in 2007 and 2011 Survey conducted by: Zsuzsa Majer, Krisztina Teleki Budapest, Hungary. Ulaanbaatar 2006, 2007, with some revisions in 2011. See also UB 018 AM.pdf for more details on this temple.

Хүснэгтийн дугаар :
UB 018

судалгааны баг :
Team: Д

Disclaimer

Идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй сүм хийдийн жагсаалтыг 2006/2007 оны судалгаанд суурилан гаргасан болно. Энэ нь тухайн үед дахин сэргээгдсэн байсан сүм хийдийн талаарх ерөнхий дүр зургийг харуулна. Уг судалгаа явагдснаас хойш олон зүйлс өөрчлөгдсөн нь эргэлзээгүй билээ.

The data on Active Temples was collected in 2006 (UB) / 2007 (National Survey). It provides a snapshot of the revival of the monasteries in Mongolia at that time. Undoubtedly many things will have changed since this survey was done.

Map

Additional Materials

UB 018