Idgaachoinzinlin in Gandan Monastery

Сүм хийдийн нэр : Idgaachoinzinlin in Gandan Monastery
Dültimjansüren datsan
Yadgaachoinjenlin datsan in Gandan Monastery
Tsültim zansürendatsan

Байрлах аймаг :
Нийслэл-Улаанбаатар

Шинэ сүм хийдийн газар зүйн байдал болон хүрээлэн буй орчин:
The datsan buildings in Gandan (except from Badma yogo datsan and Manba datsan that are situated outside the complex) are situated on the north part, on the south and east of Janraiseg temple. Güngaachoinlin datsan is on the south with Dashchoimbel datsan on its east, and Düinkhor datsan with Idgaachoinjinlin datsan on its east are on the north of the above two datsans.

Шинээр байгуулагдсан : Revived

Байгуулагдсан огноо: Tradition 1991. Temple built in 2003

Ринчений зураг дах дугаар :
912

Ринчений жагсаалт дах нэр :
Gandantegchenlin khiid

Хуучин сүм хийдийн байршил дээр сэргээн байгуулагдсан эсхүл өөр газар сэргээн байгуулагдсан алин болох : Хуучин сүм хийдийн байршил дээр сэргээн байгуулагдсан

Хэрэв хуучин сүм хийдийн байршил дээр сэргээн байгуулагдсан бол тухайн тухайн хуучин сүм хийдийн бүртгэлийн (түүхэн газрын бүртгэлийн) дугаарыг бичнэ үү : UBR 912

Аль урсгал болох : Gelug Гэлүг

Founders/Refounders :
Jambaldorj restarted the monastic school on the 3rd of the first summer month in 1991.
Tserendemchig and Naidan wished to restore their home datsan and revived it in 1990

Сүм хийдийн төрөл :

cүм

хуучин хийдийн лам нар :
20 орчим лам

Хийдийн хурал ном: алин болохыг зурах :

Ямар хурал хурдаг болохыг бичнэ үү :
Өдөр тутмын хурал: Daily chanting

Сар тутмын хурал: Monthly on 8th of lunar month

Жилийн хурал: See UB 017 AM.pdf fro details

GPS хаяг :
North 47° 55’  East 106°  53’

Тухайн сүм хийд дэхь шашны байгууламж (дацан сургууль, суварга гэх мэт) болон бусад байгууламж, тэдгээрийн зориулалт
Zopa Rinpoche came again in December 2003 to open the school in the new temple in 2003, which has been built on its former site.

Ярилцлага өгсөн хүний овог, нэр, хаяг, эрхэлж буй ажил
N. Sambuulkhündüw, teacher
Dashdemberel, disciplinary master of the temple

Хэдэн фото зураг авсан :
5

Зураг авсан огноо: он :
0000-00-00 00:00:00

Materials:

Temple ID No Authors name Title/ description Book/ Book extract/ leaflet/ other Date Published Where Published Publisher Collected by
UB 017 0000-00-00

Судалгаа авсан өдөр Хэдэн фото зураг авсан :
0000-00-00

Тэмдэглэл :
All data on this temple is kindly provided by Kristina Teleki and Zsuzsa Majer who retain copyright. See relevant section in Survey of Active Buddhist Temples in Ulaanbaatar in 2005 – 2006 with some annotations in 2007 and 2011 Survey conducted by: Zsuzsa Majer, Krisztina Teleki Budapest, Hungary. Ulaanbaatar 2006, 2007, with some revisions in 2011. See also UB 017 AM.pdf for more details on the current situation in this temple.

Хүснэгтийн дугаар :
UB 017

судалгааны баг :
Team: Д

Disclaimer

Идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй сүм хийдийн жагсаалтыг 2006/2007 оны судалгаанд суурилан гаргасан болно. Энэ нь тухайн үед дахин сэргээгдсэн байсан сүм хийдийн талаарх ерөнхий дүр зургийг харуулна. Уг судалгаа явагдснаас хойш олон зүйлс өөрчлөгдсөн нь эргэлзээгүй билээ.

The data on Active Temples was collected in 2006 (UB) / 2007 (National Survey). It provides a snapshot of the revival of the monasteries in Mongolia at that time. Undoubtedly many things will have changed since this survey was done.

Map

Additional Materials

UB 017