Güngaachoilin datsan in Gandan Monastery

Сүм хийдийн нэр : Güngaachoilin datsan in Gandan Monastery

Байрлах аймаг :
Нийслэл-Улаанбаатар

Сум :
In Ganden

Шинэ сүм хийдийн газар зүйн байдал болон хүрээлэн буй орчин:
The datsan buildings in Gandan (except from Badma yogo datsan and Manba datsan that are situated outside the complex) are situated on the north part, on the south and east of Janraiseg temple. Güngaachoinlin datsan is on the south with Dashchoimbel datsan on its east, and Düinkhor datsan with Idgaachoinjinlin datsan on its east are on the north of the above two datsans.

Шинээр байгуулагдсан : Revived

Байгуулагдсан огноо: Datsan tradition 1990. New temple 2000

Ринчений зураг дах дугаар :
912

Ринчений жагсаалт дах нэр :
Gandantegchenlin khiid

Хуучин сүм хийдийн байршил дээр сэргээн байгуулагдсан эсхүл өөр газар сэргээн байгуулагдсан алин болох : Хуучин сүм хийдийн байршил дээр сэргээн байгуулагдсан

Хэрэв хуучин сүм хийдийн байршил дээр сэргээн байгуулагдсан бол тухайн тухайн хуучин сүм хийдийн бүртгэлийн (түүхэн газрын бүртгэлийн) дугаарыг бичнэ үү : UBR 912

Аль урсгал болох : Gelug Гэлүг

Founders/Refounders :
Gandan Monastery under its Abbot D Choijamts

Сүм хийдийн төрөл :

cүм

хуучин хийдийн лам нар :
11

Хийдийн хурал ном: алин болохыг зурах :

Ямар хурал хурдаг болохыг бичнэ үү :
Өдөр тутмын хурал: Daily chanting

Сар тутмын хурал: Monthly on 8th, 15th and 30th of lunar month

Жилийн хурал: Lkham ceremony on 1st of the middle autumn month

GPS хаяг :
North 47° 55’  East 106°  53’

Тухайн сүм хийд дэхь шашны байгууламж (дацан сургууль, суварга гэх мэт) болон бусад байгууламж, тэдгээрийн зориулалт
The entrance of Güngaachoilin datsan was re-designed in 2006 with red pillars, the wheel of the Dharma with the two gazelles and the traditional blue coloured board with the name of the monastery in Tibetan, Mongolian and English written in gold. In front of the datsan, a small building made of glass was put up in 2007, for burning butter lamps.

Ярилцлага өгсөн хүний овог, нэр, хаяг, эрхэлж буй ажил
Enkhbishtogtokh, the main disciplinary master of the datsan

Хэдэн фото зураг авсан :
7

Зураг авсан огноо: он :
0000-00-00 00:00:00

Materials:

Temple ID No Authors name Title/ description Book/ Book extract/ leaflet/ other Date Published Where Published Publisher Collected by
UB 016 0000-00-00

Судалгаа авсан өдөр Хэдэн фото зураг авсан :
0000-00-00

Тэмдэглэл :
All data on this temple is kindly provided by Kristina Teleki and Zsuzsa Majer who retain copyright. See relevant section in Survey of Active Buddhist Temples in Ulaanbaatar in 2005 – 2006 with some annotations in 2007 and 2011 Survey conducted by: Zsuzsa Majer, Krisztina Teleki Budapest, Hungary. Ulaanbaatar 2006, 2007, with some revisions in 2011. For more information on this temple see UB 016 AM.pdf

Хүснэгтийн дугаар :
UB 016

судалгааны баг :
Team А

Disclaimer

Идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй сүм хийдийн жагсаалтыг 2006/2007 оны судалгаанд суурилан гаргасан болно. Энэ нь тухайн үед дахин сэргээгдсэн байсан сүм хийдийн талаарх ерөнхий дүр зургийг харуулна. Уг судалгаа явагдснаас хойш олон зүйлс өөрчлөгдсөн нь эргэлзээгүй билээ.

The data on Active Temples was collected in 2006 (UB) / 2007 (National Survey). It provides a snapshot of the revival of the monasteries in Mongolia at that time. Undoubtedly many things will have changed since this survey was done.

Map

Additional Materials

UB 016