Tarbalin Khiid

Сүм хийдийн нэр : Tarbalin Khiid

Байрлах аймаг :
Нийслэл-Улаанбаатар

Сум :
The monastery is situated behind the Ulaanbaatar University.

Шинэ сүм хийдийн газар зүйн байдал болон хүрээлэн буй орчин:
The monastery is situated behind the Ulaanbaatar University.  It operated in three yurts covered with orange canvas until the new monastery was built in 2011.

Шинээр байгуулагдсан : New Foundation

Байгуулагдсан огноо: 2008 in yurts - new temple 2011

Founders/Refounders :
Ariunbold who was born in Deren sum, Dundgovi aimag.

Сүм хийдийн төрөл :

cүм

хуучин хийдийн лам нар :

Хийдийн хурал ном: алин болохыг зурах :
Зөвхөн өдөр тутмын болон сарын хурал хурдаг

Ямар хурал хурдаг болохыг бичнэ үү :
Өдөр тутмын хурал: Daily chanting

Сар тутмын хурал: Monthly on 8th, 10th, 15th, 25th and 29th

Жилийн хурал:

GPS хаяг :
North 47° 55’  East 106°  57’

Тухайн сүм хийд дэхь шашны байгууламж (дацан сургууль, суварга гэх мэт) болон бусад байгууламж, тэдгээрийн зориулалт
There are two monks who studied in India. The monastery has a regular jarts nyamba meditation lasting for 108 days in the countryside.

Ярилцлага өгсөн хүний овог, нэр, хаяг, эрхэлж буй ажил
Ariunbold, head of the monastery

Хэдэн фото зураг авсан :
4

Зураг авсан огноо: он :
0000-00-00 00:00:00

Materials:

Temple ID No Authors name Title/ description Book/ Book extract/ leaflet/ other Date Published Where Published Publisher Collected by
UB 37 0000-00-00

Судалгаа авсан өдөр Хэдэн фото зураг авсан :
0000-00-00

Тэмдэглэл :
All data on this temple is kindly provided by Kristina Teleki and Zsuzsa Majer who retain copyright. See relevant section in Survey of Active Buddhist Temples in Ulaanbaatar in 2005 – 2006 with some annotations in 2007 and 2011 Survey conducted by: Zsuzsa Majer, Krisztina Teleki Budapest, Hungary. Ulaanbaatar 2006, 2007, with some revisions in 2011.

Хүснэгтийн дугаар :
UB 37

судалгааны баг :
Team: Д

Disclaimer

Идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй сүм хийдийн жагсаалтыг 2006/2007 оны судалгаанд суурилан гаргасан болно. Энэ нь тухайн үед дахин сэргээгдсэн байсан сүм хийдийн талаарх ерөнхий дүр зургийг харуулна. Уг судалгаа явагдснаас хойш олон зүйлс өөрчлөгдсөн нь эргэлзээгүй билээ.

The data on Active Temples was collected in 2006 (UB) / 2007 (National Survey). It provides a snapshot of the revival of the monasteries in Mongolia at that time. Undoubtedly many things will have changed since this survey was done.

Map

Additional Materials

UB 37