Gandanchoinkhorlin

Сүм хийдийн нэр : Gandanchoinkhorlin
Gandanshaddüblin (previous name)

Байрлах аймаг :
Нийслэл-Улаанбаатар

Сум :
Zanabazar street

Шинэ сүм хийдийн газар зүйн байдал болон хүрээлэн буй орчин:
This temple, situated at the left side of Zanabazar street leading up to Gandan monastery, east of the other new temple, Gandandarjaalin, was founded in 2006 (in 2006 spring it was being built). Previously called Gandanshaddüblin in 2011 the monastery has a new name: Gandanchoinkhorlin, Tibetan name: dga’-ldan chos ‘khor gling. This name has been used.

Шинээр байгуулагдсан : New Foundation

Байгуулагдсан огноо: 2006 newly built

Founders/Refounders :
Unclear

Сүм хийдийн төрөл :

cүм

хуучин хийдийн лам нар :
890

Хийдийн хурал ном: алин болохыг зурах :

Ямар хурал хурдаг болохыг бичнэ үү :
Өдөр тутмын хурал: Daily chanting

Сар тутмын хурал: not known

Жилийн хурал: not known

GPS хаяг :
North 47° 55’  East 106°  53’

Тухайн сүм хийд дэхь шашны байгууламж (дацан сургууль, суварга гэх мэт) болон бусад байгууламж, тэдгээрийн зориулалт
It is a two-storey pink coloured building, with some parts made of brick. On its first floor there is a shop selling religious articles on the left, the guard on the right, and astrologists (zurkhaich) can be consulted in their rooms in the back. The shrine itself is on the second floor.

Ярилцлага өгсөн хүний овог, нэр, хаяг, эрхэлж буй ажил
B. Sodbayar lama (aged 29)
O. Choijamts lama (born 1925)

Хэдэн фото зураг авсан :
3

Зураг авсан огноо: он :
0000-00-00 00:00:00

Materials:

Temple ID No Authors name Title/ description Book/ Book extract/ leaflet/ other Date Published Where Published Publisher Collected by
UB 35 0000-00-00

Судалгаа авсан өдөр Хэдэн фото зураг авсан :
0000-00-00

Тэмдэглэл :
All data on this temple is kindly provided by Kristina Teleki and Zsuzsa Majer who retain copyright. See relevant section in Survey of Active Buddhist Temples in Ulaanbaatar in 2005 – 2006 with some annotations in 2007 and 2011 Survey conducted by: Zsuzsa Majer, Krisztina Teleki Budapest, Hungary. Ulaanbaatar 2006, 2007, with some revisions in 2011.

Хүснэгтийн дугаар :
UB 35

судалгааны баг :
Team: Д

Disclaimer

Идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй сүм хийдийн жагсаалтыг 2006/2007 оны судалгаанд суурилан гаргасан болно. Энэ нь тухайн үед дахин сэргээгдсэн байсан сүм хийдийн талаарх ерөнхий дүр зургийг харуулна. Уг судалгаа явагдснаас хойш олон зүйлс өөрчлөгдсөн нь эргэлзээгүй билээ.

The data on Active Temples was collected in 2006 (UB) / 2007 (National Survey). It provides a snapshot of the revival of the monasteries in Mongolia at that time. Undoubtedly many things will have changed since this survey was done.

Map

Additional Materials

UB 35