Jürmeddechenlin khiid

Сүм хийдийн нэр : Jürmeddechenlin khiid
Khuviralt ügüi Ikh Amgalant khiid

Байрлах аймаг :
Нийслэл-Улаанбаатар

Сум :
Songino Khairkhan district, Depot bus station

Шинэ сүм хийдийн газар зүйн байдал болон хүрээлэн буй орчин:
This Nyingmapa (Red Stream) monastery is hidden among the houses close to the Depot bus station on Üildverchnii evleliin street, near the area of Tavan shar 21st khoroolol, 19th khoroo in Songino Khairkhan district of Ulaanbaatar.

Шинээр байгуулагдсан : New Foundation

Байгуулагдсан огноо: Founded in 2003

Founders/Refounders :
A. Gaadan, head of the monastery

Сүм хийдийн төрөл :

cүм

хуучин хийдийн лам нар :

Хийдийн хурал ном: алин болохыг зурах :
Зөвхөн өдөр тутмын болон сарын хурал хурдаг

Ямар хурал хурдаг болохыг бичнэ үү :
Өдөр тутмын хурал: Daily chanting

Сар тутмын хурал: Monthly on 8th, 15th, 29th of lunar month

Жилийн хурал:

GPS хаяг :
North 47° 55’  East 106°  48’

Тухайн сүм хийд дэхь шашны байгууламж (дацан сургууль, суварга гэх мэт) болон бусад байгууламж, тэдгээрийн зориулалт
It is in a fenced off yard. There are two stupas both of which were built in 2003. There are two entrances, one in the south and another in the north-east. The head of the monastery is also the founder and leader of the Association of Mongolian Vegetarians (Mongol Tsagaan Khooltnii Niigemleg).

Ярилцлага өгсөн хүний овог, нэр, хаяг, эрхэлж буй ажил
A. Gaadan, head of the monastery

Хэдэн фото зураг авсан :
7

Зураг авсан огноо: он :
0000-00-00 00:00:00

Materials:

Temple ID No Authors name Title/ description Book/ Book extract/ leaflet/ other Date Published Where Published Publisher Collected by
UB 25 0000-00-00

Судалгаа авсан өдөр Хэдэн фото зураг авсан :
0000-00-00

Тэмдэглэл :
All data on this temple is kindly provided by Kristina Teleki and Zsuzsa Majer who retain copyright. See relevant section in Survey of Active Buddhist Temples in Ulaanbaatar in 2005 – 2006 with some annotations in 2007 and 2011 Survey conducted by: Zsuzsa Majer, Krisztina Teleki Budapest, Hungary. Ulaanbaatar 2006, 2007, with some revisions in 2011. Also see UB 25 AM.pdf for more details on this temple.

Хүснэгтийн дугаар :
UB 25

судалгааны баг :
Team: Д

Disclaimer

Идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй сүм хийдийн жагсаалтыг 2006/2007 оны судалгаанд суурилан гаргасан болно. Энэ нь тухайн үед дахин сэргээгдсэн байсан сүм хийдийн талаарх ерөнхий дүр зургийг харуулна. Уг судалгаа явагдснаас хойш олон зүйлс өөрчлөгдсөн нь эргэлзээгүй билээ.

The data on Active Temples was collected in 2006 (UB) / 2007 (National Survey). It provides a snapshot of the revival of the monasteries in Mongolia at that time. Undoubtedly many things will have changed since this survey was done.

Map

Additional Materials

UB 25