Dashchoinkhorlin khiid

Сүм хийдийн нэр : Dashchoinkhorlin khiid
Ekh ürsiin buyanii Töv
Jagarmolomiin jüdiin ulaan yosnii Dashchoinkhorlin

Байрлах аймаг :
Нийслэл-Улаанбаатар

Сум :
Bayangol district, on the left of Damdinbazar Street

Шинэ сүм хийдийн газар зүйн байдал болон хүрээлэн буй орчин:
This Nyingmapa (Red Stream) temple, placed behind high fences, is situated on the left of Damdinbazar Street (when coming from Tögsbaysgalant khiid or the White House Hotel) in the Bayangol district of Ulaanbaatar. The entrance is from the west.

Шинээр байгуулагдсан : New Foundation

Байгуулагдсан огноо: Founded in 2000

Founders/Refounders :
Abbot, P. Sodnom. As he is one of the students of Kh. Banzar, the abbot of the Nyingmapa (Red Stream) monastery of Bayankhoshuu district (Namdoldechinlen khiid) UB 19

Сүм хийдийн төрөл :

cүм

хуучин хийдийн лам нар :
30

Хийдийн хурал ном: алин болохыг зурах :
Зөвхөн өдөр тутмын болон сарын хурал хурдаг

Ямар хурал хурдаг болохыг бичнэ үү :
Өдөр тутмын хурал: Daily chanting

Сар тутмын хурал: Monthly on 3rd, 8th 10th, 15th, 25th 29th, 30th

Жилийн хурал:

GPS хаяг :
North 47° 55’  East 106°  52’

Тухайн сүм хийд дэхь шашны байгууламж (дацан сургууль, суварга гэх мэт) болон бусад байгууламж, тэдгээрийн зориулалт
In the yard there are some prayer-wheels in front of the building and some yurts down the hill where the abbot and other lamas live.

Ярилцлага өгсөн хүний овог, нэр, хаяг, эрхэлж буй ажил
Lkhagvadorj, the main chanting master of the temple

Хэдэн фото зураг авсан :
16

Зураг авсан огноо: он :
0000-00-00 00:00:00

Materials:

Temple ID No Authors name Title/ description Book/ Book extract/ leaflet/ other Date Published Where Published Publisher Collected by
UB 24 0000-00-00

Судалгаа авсан өдөр Хэдэн фото зураг авсан :
2006-08-01

Тэмдэглэл :
All data on this temple is kindly provided by Kristina Teleki and Zsuzsa Majer who retain copyright. See relevant section in Survey of Active Buddhist Temples in Ulaanbaatar in 2005 – 2006 with some annotations in 2007 and 2011 Survey conducted by: Zsuzsa Majer, Krisztina Teleki Budapest, Hungary. Ulaanbaatar 2006, 2007, with some revisions in 2011. Also see UB 24 AM.pdf for details of this temple.

Хүснэгтийн дугаар :
UB 24

судалгааны баг :
Team: Д

Disclaimer

Идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй сүм хийдийн жагсаалтыг 2006/2007 оны судалгаанд суурилан гаргасан болно. Энэ нь тухайн үед дахин сэргээгдсэн байсан сүм хийдийн талаарх ерөнхий дүр зургийг харуулна. Уг судалгаа явагдснаас хойш олон зүйлс өөрчлөгдсөн нь эргэлзээгүй билээ.

The data on Active Temples was collected in 2006 (UB) / 2007 (National Survey). It provides a snapshot of the revival of the monasteries in Mongolia at that time. Undoubtedly many things will have changed since this survey was done.

Map

Additional Materials

UB 24