Ürjin sanag rolwii choilin

Сүм хийдийн нэр : Ürjin sanag rolwii choilin
Lovon Badamjunain nuuts tarniin nomiin khiid

Байрлах аймаг :
Нийслэл-Улаанбаатар

Сум :
Bayanzürkh district, Shar khad bus terminus

Шинэ сүм хийдийн газар зүйн байдал болон хүрээлэн буй орчин:
This Nyingmapa (Red Stream) temple is situated in Shar khad in the suburb of Bayanzürkh district in Ulaanbaatar. It is near the bus terminus, just in front of the Mental Hospital (Setgetsiin klinik).

Шинээр байгуулагдсан : New Foundation

Байгуулагдсан огноо: 2001

Founders/Refounders :
L. Battsengel, a disciple of Banzar, the head of the monastery in Bayankhoshuu district (Namdoldechinlen khiid)

Сүм хийдийн төрөл :

cүм

хуучин хийдийн лам нар :
4

Хийдийн хурал ном: алин болохыг зурах :
Зөвхөн өдөр тутмын болон сарын хурал хурдаг

Ямар хурал хурдаг болохыг бичнэ үү :
Өдөр тутмын хурал: Daily chanting

Сар тутмын хурал: Monthly on 25th

Жилийн хурал:

GPS хаяг :
North 47° 55’  East 107°  00’

Тухайн сүм хийд дэхь шашны байгууламж (дацан сургууль, суварга гэх мэт) болон бусад байгууламж, тэдгээрийн зориулалт
The monastery is inside a fenced yard and consists of one small wooden building as well as some yurts where the lamas and a guard live.

Ярилцлага өгсөн хүний овог, нэр, хаяг, эрхэлж буй ажил
Otgonbayar (born 1980), the lovon lama of the temple

Хэдэн фото зураг авсан :
7

Зураг авсан огноо: он :
0000-00-00 00:00:00

Materials:

Temple ID No Authors name Title/ description Book/ Book extract/ leaflet/ other Date Published Where Published Publisher Collected by
UB 22 0000-00-00

Судалгаа авсан өдөр Хэдэн фото зураг авсан :
0000-00-00

Тэмдэглэл :
All data on this temple is kindly provided by Kristina Teleki and Zsuzsa Majer who retain copyright. See relevant section in Survey of Active Buddhist Temples in Ulaanbaatar in 2005 – 2006 with some annotations in 2007 and 2011 Survey conducted by: Zsuzsa Majer, Krisztina Teleki Budapest, Hungary. Ulaanbaatar 2006, 2007, with some revisions in 2011. Also see UB 22 AM.pdf for more details about this temple.

Хүснэгтийн дугаар :
UB 22

судалгааны баг :
Team: Д

Disclaimer

Идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй сүм хийдийн жагсаалтыг 2006/2007 оны судалгаанд суурилан гаргасан болно. Энэ нь тухайн үед дахин сэргээгдсэн байсан сүм хийдийн талаарх ерөнхий дүр зургийг харуулна. Уг судалгаа явагдснаас хойш олон зүйлс өөрчлөгдсөн нь эргэлзээгүй билээ.

The data on Active Temples was collected in 2006 (UB) / 2007 (National Survey). It provides a snapshot of the revival of the monasteries in Mongolia at that time. Undoubtedly many things will have changed since this survey was done.

Map

Additional Materials

UB 22