Gandantegchenlin khiidiin Manba datsan

Сүм хийдийн нэр : Gandantegchenlin khiidiin Manba datsan

Байрлах аймаг :
Нийслэл-Улаанбаатар

Шинэ сүм хийдийн газар зүйн байдал болон хүрээлэн буй орчин:
This temple is the Gandan medical school, although the actual building is outside the north wall of the monastic complex

Шинээр байгуулагдсан : Revived

Байгуулагдсан огноо: School est 1990, temple built 2000

Ринчений зураг дах дугаар :
942

Ринчений жагсаалт дах нэр :
Manba datsan in Züün Khüree

Хуучин сүм хийдийн байршил дээр сэргээн байгуулагдсан эсхүл өөр газар сэргээн байгуулагдсан алин болох : Хуучин сүм хийдийн байршил дээр сэргээн байгуулагдсан

Хэрэв хуучин сүм хийдийн байршил дээр сэргээн байгуулагдсан бол тухайн тухайн хуучин сүм хийдийн бүртгэлийн (түүхэн газрын бүртгэлийн) дугаарыг бичнэ үү : UBNR 942

Аль урсгал болох : Гэлүг

Founders/Refounders :
J. Khoowoi (who was a lama in Ömnögow’ aimag before 1937) initiated the building of the medical school

Сүм хийдийн төрөл :

cүм

хуучин хийдийн лам нар :

Хийдийн хурал ном: алин болохыг зурах :

Ямар хурал хурдаг болохыг бичнэ үү :
Өдөр тутмын хурал: Daily chanting

Сар тутмын хурал: Monthly on 8th, 15th, 25th, 29th and 30th of lunar month

Жилийн хурал: The annual ceremonies are held in the Tsogchin temple of Gandan.

GPS хаяг :
North 47° 55’  East 106°  53’

Тухайн сүм хийд дэхь шашны байгууламж (дацан сургууль, суварга гэх мэт) болон бусад байгууламж, тэдгээрийн зориулалт
A Düinkhor stupa was erected on the left of the temple in 2002. The büreenii shat, the platform for calling lamas to the ceremonies, is in the south-east corner of the courtyard.

Ярилцлага өгсөн хүний овог, нэр, хаяг, эрхэлж буй ажил
Sereeter, Ö., Mongoliin Ikh Khüree Gandan khiidiin tüükhen bütetsiin towch. 1651-1938. Ulaanbaatar 1999
D. Naranbaatar lowon and other lamas of the monastery

Хэдэн фото зураг авсан :
4

Зураг авсан огноо: он :
2007-09-01 00:00:00

Materials:

Temple ID No Authors name Title/ description Book/ Book extract/ leaflet/ other Date Published Where Published Publisher Collected by
UB 0110 0000-00-00

Судалгаа авсан өдөр Хэдэн фото зураг авсан :
2006-08-01

Тэмдэглэл :
All data on this temple is kindly provided by Kristina Teleki and Zsuzsa Majer who retain copyright. See relevant section in Survey of Active Buddhist Temples in Ulaanbaatar in 2005 – 2006 with some annotations in 2007 and 2011 Survey conducted by: Zsuzsa Majer, Krisztina Teleki Budapest, Hungary. Ulaanbaatar 2006, 2007, with some revisions in 2011. For detailed information see UB 0110 AM.pdf

Хүснэгтийн дугаар :
UB 0110

судалгааны баг :
Team А

Disclaimer

Идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй сүм хийдийн жагсаалтыг 2006/2007 оны судалгаанд суурилан гаргасан болно. Энэ нь тухайн үед дахин сэргээгдсэн байсан сүм хийдийн талаарх ерөнхий дүр зургийг харуулна. Уг судалгаа явагдснаас хойш олон зүйлс өөрчлөгдсөн нь эргэлзээгүй билээ.

The data on Active Temples was collected in 2006 (UB) / 2007 (National Survey). It provides a snapshot of the revival of the monasteries in Mongolia at that time. Undoubtedly many things will have changed since this survey was done.

Map

Additional Materials

UB 0110