Ikh Amgalan nomiin khürd khiid

Сүм хийдийн нэр : Ikh Amgalan nomiin khürd khiid
Ulaan yosnii Töv Dechinchoinkhorlon khiid

Байрлах аймаг :
Нийслэл-Улаанбаатар

Сум :
Bayangol district, 4th khoroolol

Шинэ сүм хийдийн газар зүйн байдал болон хүрээлэн буй орчин:
Bayangol district, 4th khoroolol. This monastery is on the hillside south of Örgöö cinema and to the north of Damdinbazar street, in Bayangol district, 4th khoroolol.

Шинээр байгуулагдсан : New Foundation

Байгуулагдсан огноо: 1990

Founders/Refounders :
30

Сүм хийдийн төрөл :

cүм

хуучин хийдийн лам нар :
тодорхойгүй байна.

Хийдийн хурал ном: алин болохыг зурах :
Зөвхөн өдөр тутмын болон сарын хурал хурдаг

Ямар хурал хурдаг болохыг бичнэ үү :
Өдөр тутмын хурал: Daily chanting

Сар тутмын хурал: Monthly on 10th and 25th and 29th

Жилийн хурал:

GPS хаяг :
North 47° 55’  East 106°  52’

Тухайн сүм хийд дэхь шашны байгууламж (дацан сургууль, суварга гэх мэт) болон бусад байгууламж, тэдгээрийн зориулалт
In the early years, ceremonies were held in a small yurt-shaped concrete building. There was square shaped building as well, which housed the monastery offices. Both building can still be seen on the west of the present temple. The new temple building was completed in 2002. Its roof is decorated by the Soyombo symbol and flags decorated with blue lotuses. On its corners there are four yak-tail banners.

Ярилцлага өгсөн хүний овог, нэр, хаяг, эрхэлж буй ажил
Ts. Lkhagva, young lama of the monastery

Хэдэн фото зураг авсан :
5

Зураг авсан огноо: он :
0000-00-00 00:00:00

Materials:

Temple ID No Authors name Title/ description Book/ Book extract/ leaflet/ other Date Published Where Published Publisher Collected by
UB 21 0000-00-00

Судалгаа авсан өдөр Хэдэн фото зураг авсан :
0000-00-00

Тэмдэглэл :
All data on this temple is kindly provided by Kristina Teleki and Zsuzsa Majer who retain copyright. See relevant section in Survey of Active Buddhist Temples in Ulaanbaatar in 2005 – 2006 with some annotations in 2007 and 2011 Survey conducted by: Zsuzsa Majer, Krisztina Teleki Budapest, Hungary. Ulaanbaatar 2006, 2007, with some revisions in 2011. Also see UB 21 AM.pdf for details of this temple.

Хүснэгтийн дугаар :
UB 21

судалгааны баг :
Team: Д

Disclaimer

Идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй сүм хийдийн жагсаалтыг 2006/2007 оны судалгаанд суурилан гаргасан болно. Энэ нь тухайн үед дахин сэргээгдсэн байсан сүм хийдийн талаарх ерөнхий дүр зургийг харуулна. Уг судалгаа явагдснаас хойш олон зүйлс өөрчлөгдсөн нь эргэлзээгүй билээ.

The data on Active Temples was collected in 2006 (UB) / 2007 (National Survey). It provides a snapshot of the revival of the monasteries in Mongolia at that time. Undoubtedly many things will have changed since this survey was done.

Map

Additional Materials

UB 21