Agrim datsan

Сүм хийдийн нэр : Agrim datsan
Tib: sngags-rim grwa-tshang
Eng: Tantric monastic school

Байрлах аймаг :
Нийслэл-Улаанбаатар

Сум :
Zanabazar Street, on the way up to Gandan monastery (2006 Feb)

Шинэ сүм хийдийн газар зүйн байдал болон хүрээлэн буй орчин:
NOTE in 2011: the monastery does not exist on this site anymore. It may have been moved. Zanabazar Street, on the way up to Gandan monastery (2006 February); Songino khairkhan district, 20th khoroo. The distinctive yurt shaped temple placed on a wooden cart complete with its wheels appeared in February 2006 on the right side of Zanabazar Street on the way to Gandan just beyond the Shamanic centre.

Шинээр байгуулагдсан : New Foundation

Байгуулагдсан огноо: 2004 moved in 2011 or ceased

Founders/Refounders :
Ch. Erdenebaatar

Сүм хийдийн төрөл :

cүм

хуучин хийдийн лам нар :
8

Хийдийн хурал ном: алин болохыг зурах :
Хэрэв хийд байгуулагдсан боловч хурал ном хурдаггүй бол учир шалтгааныг нь бичнэ

Ямар хурал хурдаг болохыг бичнэ үү :
Өдөр тутмын хурал: Daily chanting only (2007)

Сар тутмын хурал: No monthly ceremonies

Жилийн хурал:

GPS хаяг :
North 47° 55’  East 106°  55’

Тухайн сүм хийд дэхь шашны байгууламж (дацан сургууль, суварга гэх мэт) болон бусад байгууламж, тэдгээрийн зориулалт
2006 They have a plan to build a brick temple building, and have just started collecting donations for it. During 2007 summer the surveyors noticed that the temple had moved back, probably to its original site in Songino khairkhan district, where it was not visited again. The yurt of the assembly disappeared from the wooden cart on Zanabazar street.

Ярилцлага өгсөн хүний овог, нэр, хаяг, эрхэлж буй ажил
B. Gankhuyag, the astrologist of the temple

Хэдэн фото зураг авсан :
0

Зураг авсан огноо: он :
0000-00-00 00:00:00

Materials:

Temple ID No Authors name Title/ description Book/ Book extract/ leaflet/ other Date Published Where Published Publisher Collected by
UB 17 0000-00-00

Судалгаа авсан өдөр Хэдэн фото зураг авсан :
0000-00-00

Тэмдэглэл :
All data on this temple is kindly provided by Kristina Teleki and Zsuzsa Majer who retain copyright. See relevant section in Survey of Active Buddhist Temples in Ulaanbaatar in 2005 – 2006 with some annotations in 2007 and 2011 Survey conducted by: Zsuzsa Majer, Krisztina Teleki Budapest, Hungary. Ulaanbaatar 2006, 2007, with some revisions in 2011. Also see UB 17 AM.pdf for details on this temple

Хүснэгтийн дугаар :
UB 17

судалгааны баг :
Team: Д

Disclaimer

Идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй сүм хийдийн жагсаалтыг 2006/2007 оны судалгаанд суурилан гаргасан болно. Энэ нь тухайн үед дахин сэргээгдсэн байсан сүм хийдийн талаарх ерөнхий дүр зургийг харуулна. Уг судалгаа явагдснаас хойш олон зүйлс өөрчлөгдсөн нь эргэлзээгүй билээ.

The data on Active Temples was collected in 2006 (UB) / 2007 (National Survey). It provides a snapshot of the revival of the monasteries in Mongolia at that time. Undoubtedly many things will have changed since this survey was done.

Map

Additional Materials

UB 17