Dechinravjaalin khiid

Сүм хийдийн нэр : Dechinravjaalin khiid
Tib: bde-chen rab-rgyas gling
Eng: Dechinravjaalin monastery

Байрлах аймаг :
Нийслэл-Улаанбаатар

Сум :
Bayanzürkh district, 14. khoroo, Narnii zam street

Шинэ сүм хийдийн газар зүйн байдал болон хүрээлэн буй орчин:
Bayanzürkh district, 14. khoroo, Narnii zam street, on the right side of Narantuul market. The two-storey brick building stands inside a big fenced-off yard with yurts around it. Branch of ЗАБТ 025 New Temple Гандандэчинравжаа дашчойнпиллин, Баянтэс сум, Завхан

Шинээр байгуулагдсан : New Foundation

Байгуулагдсан огноо: 2003 as branch of ЗАБТ 025

Founders/Refounders :
M. Khüreltsend (born in 1978) from Zavkhan aimag

Сүм хийдийн төрөл :

cүм

хуучин хийдийн лам нар :
6

Хийдийн хурал ном: алин болохыг зурах :
Өдөр тутмын, сарын болон жилийн хурал хурдаг

Ямар хурал хурдаг болохыг бичнэ үү :
Өдөр тутмын хурал: Daily chanting

Сар тутмын хурал: Monthly on 8th, 15th, 29th and 30th of lunar month

Жилийн хурал: usual annual ceremonies

GPS хаяг :
North 47° 54’  East 106°  57’

Тухайн сүм хийд дэхь шашны байгууламж (дацан сургууль, суварга гэх мэт) болон бусад байгууламж, тэдгээрийн зориулалт

Ярилцлага өгсөн хүний овог, нэр, хаяг, эрхэлж буй ажил
M. Khüreltsend, head of the temple (in 2007)
Davaadorj lama

Хэдэн фото зураг авсан :
2

Зураг авсан огноо: он :
0000-00-00 00:00:00

Materials:

Temple ID No Authors name Title/ description Book/ Book extract/ leaflet/ other Date Published Where Published Publisher Collected by
UB 16 0000-00-00

Судалгаа авсан өдөр Хэдэн фото зураг авсан :
0000-00-00

Тэмдэглэл :
All data on this temple is kindly provided by Kristina Teleki and Zsuzsa Majer who retain copyright. See relevant section in Survey of Active Buddhist Temples in Ulaanbaatar in 2005 – 2006 with some annotations in 2007 and 2011 Survey conducted by: Zsuzsa Majer, Krisztina Teleki Budapest, Hungary. Ulaanbaatar 2006, 2007, with some revisions in 2011. Also see UB 16 AM.pdf for details of this temple.

Хүснэгтийн дугаар :
UB 16

судалгааны баг :
Team: Д

Disclaimer

Идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй сүм хийдийн жагсаалтыг 2006/2007 оны судалгаанд суурилан гаргасан болно. Энэ нь тухайн үед дахин сэргээгдсэн байсан сүм хийдийн талаарх ерөнхий дүр зургийг харуулна. Уг судалгаа явагдснаас хойш олон зүйлс өөрчлөгдсөн нь эргэлзээгүй билээ.

The data on Active Temples was collected in 2006 (UB) / 2007 (National Survey). It provides a snapshot of the revival of the monasteries in Mongolia at that time. Undoubtedly many things will have changed since this survey was done.

Map

Additional Materials

UB 16