Dashgünpanlin khiid

Сүм хийдийн нэр : Dashgünpanlin khiid
Tib: bkra-shis kun phan gling
Eng: Dashgünpanlin monastery

Байрлах аймаг :
Нийслэл-Улаанбаатар

Сум :
Songino Khairkhan district, 18th khoroo, Tavan shar

Шинэ сүм хийдийн газар зүйн байдал болон хүрээлэн буй орчин:
Songino Khairkhan district, 18th khoroo, Tavan shar. This monastery is situated on the left side of the place called Tawan shar (the five yellow coloured buildings that once dominated this area) in Songino Khairkhan district, 18th khoroo.

Шинээр байгуулагдсан : New Foundation

Байгуулагдсан огноо: 1992 08 25

Founders/Refounders :
Sh. Gantömör (born 1941) from Arkhangai aimag

Сүм хийдийн төрөл :

cүм

хуучин хийдийн лам нар :
3

Хийдийн хурал ном: алин болохыг зурах :
Зөвхөн өдөр тутмын болон сарын хурал хурдаг

Ямар хурал хурдаг болохыг бичнэ үү :
Өдөр тутмын хурал: Daily chanting

Сар тутмын хурал: Monthly ceremonies on 8th, 15th, 29th

Жилийн хурал: not known

GPS хаяг :
North 47° 54’  East 106°  48’

Тухайн сүм хийд дэхь шашны байгууламж (дацан сургууль, суварга гэх мэт) болон бусад байгууламж, тэдгээрийн зориулалт
Behind the main temple there is a small wooden building, which serves as the office of the abbot.

Ярилцлага өгсөн хүний овог, нэр, хаяг, эрхэлж буй ажил
The head (tergüün) of the monastery, Sh. Gantömör

Хэдэн фото зураг авсан :
10

Зураг авсан огноо: он :
0000-00-00 00:00:00

Materials:

Temple ID No Authors name Title/ description Book/ Book extract/ leaflet/ other Date Published Where Published Publisher Collected by
UB 13 0000-00-00

Судалгаа авсан өдөр Хэдэн фото зураг авсан :
0000-00-00

Тэмдэглэл :
All data on this temple is kindly provided by Kristina Teleki and Zsuzsa Majer who retain copyright. See relevant section in Survey of Active Buddhist Temples in Ulaanbaatar in 2005 – 2006 with some annotations in 2007 and 2011 Survey conducted by: Zsuzsa Majer, Krisztina Teleki Budapest, Hungary. Ulaanbaatar 2006, 2007, with some revisions in 2011. Also see UB 13 AM.pdf for details on this temple.

Хүснэгтийн дугаар :
UB 13

судалгааны баг :
Team: Д

Disclaimer

Идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй сүм хийдийн жагсаалтыг 2006/2007 оны судалгаанд суурилан гаргасан болно. Энэ нь тухайн үед дахин сэргээгдсэн байсан сүм хийдийн талаарх ерөнхий дүр зургийг харуулна. Уг судалгаа явагдснаас хойш олон зүйлс өөрчлөгдсөн нь эргэлзээгүй билээ.

The data on Active Temples was collected in 2006 (UB) / 2007 (National Survey). It provides a snapshot of the revival of the monasteries in Mongolia at that time. Undoubtedly many things will have changed since this survey was done.

Map

Additional Materials

UB 13