Mamba datsan

Сүм хийдийн нэр : Mamba datsan
Busdad tuslakhui anagaakh ukhaanii “Manba datsan” khiid
Mongol ulamjlalt emneleg surgaltiin Töv
Tib: sman-pa grwa-tshang
Eng: Medical monastic school

Байрлах аймаг :
Нийслэл-Улаанбаатар

Сум :
Bayanzürkh district

Шинэ сүм хийдийн газар зүйн байдал болон хүрээлэн буй орчин:
The temple is in Bayanzürkh district, 2nd microdistrict, on Ikh toiruu, near the Mongolian University of Science and Technology. A Manba datsan was situated in the area of Züün khüree before 1938. The head considers his temple to be its continuation and emphasizes this in the leaflet he has produced. However, currently there are two other temples bearing the same name, Manba datsan, in Ulaanbaatar (Ikh khüree manba datsan, and the one belonging to Gandan) and it can not be judged which has the closer connections with the old one.

Шинээр байгуулагдсан : New Foundation

Байгуулагдсан огноо: 1990 may be revival of UBNR 942

Founders/Refounders :
D. Natsagdorj

Сүм хийдийн төрөл :

cүм

хуучин хийдийн лам нар :
4

Хийдийн хурал ном: алин болохыг зурах :
Өдөр тутмын, сарын болон жилийн хурал хурдаг

Ямар хурал хурдаг болохыг бичнэ үү :
Өдөр тутмын хурал: Daily chanting

Сар тутмын хурал: 8th 10th 14th 15th 23rd 25th 29th 30th

Жилийн хурал: Annual ceremony

GPS хаяг :
North 47° 55’  East 106°  56’

Тухайн сүм хийд дэхь шашны байгууламж (дацан сургууль, суварга гэх мэт) болон бусад байгууламж, тэдгээрийн зориулалт
On the left side of the courtyard in front of the temple there is a circle of prayer wheels with a big one in the centre. On the right side of the main gate there is a stupa with the sculpture of Manal (Tib. sman-bla, Skr. Bhaishajyaguru), the Medicine Buddha. The temple is in a two-storey building, with the consulting rooms of the traditional medical clinic and the classrooms of the Traditional Medical College at the second floor, and a drug factory in the basement.

Ярилцлага өгсөн хүний овог, нэр, хаяг, эрхэлж буй ажил

Хэдэн фото зураг авсан :
10

Зураг авсан огноо: он :
0000-00-00 00:00:00

Materials:

Temple ID No Authors name Title/ description Book/ Book extract/ leaflet/ other Date Published Where Published Publisher Collected by
UB 08 0000-00-00

Судалгаа авсан өдөр Хэдэн фото зураг авсан :
0000-00-00

Тэмдэглэл :
All data on this temple is kindly provided by Kristina Teleki and Zsuzsa Majer who retain copyright. See relevant section in Survey of Active Buddhist Temples in Ulaanbaatar in 2005 – 2006 with some annotations in 2007 and 2011 Survey conducted by: Zsuzsa Majer, Krisztina Teleki Budapest, Hungary. Ulaanbaatar 2006, 2007, with some revisions in 2011. See also UB 08 AM.pdf

Хүснэгтийн дугаар :
UB 08

судалгааны баг :
Team: Д

Disclaimer

Идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй сүм хийдийн жагсаалтыг 2006/2007 оны судалгаанд суурилан гаргасан болно. Энэ нь тухайн үед дахин сэргээгдсэн байсан сүм хийдийн талаарх ерөнхий дүр зургийг харуулна. Уг судалгаа явагдснаас хойш олон зүйлс өөрчлөгдсөн нь эргэлзээгүй билээ.

The data on Active Temples was collected in 2006 (UB) / 2007 (National Survey). It provides a snapshot of the revival of the monasteries in Mongolia at that time. Undoubtedly many things will have changed since this survey was done.

Map

Additional Materials

UB 08