Dashchoilin khiid / Züün Khüree

Сүм хийдийн нэр : Dashchoilin khiid / Züün Khüree
Dashchoilin monastery
Züün khüree

Байрлах аймаг :
Нийслэл-Улаанбаатар

Шинэ сүм хийдийн газар зүйн байдал болон хүрээлэн буй орчин:
It is situated in Sükhbaatar district (Akademich Sodnomiin Street, 8th khoroo). Tib: bkra-shis chos gling

Шинээр байгуулагдсан : Revived

Байгуулагдсан огноо: 1990

Ринчений зураг дах дугаар :
0

Хуучин сүм хийдийн байршил дээр сэргээн байгуулагдсан эсхүл өөр газар сэргээн байгуулагдсан алин болох : Хуучин сүм хийдийн байршил дээр сэргээн байгуулагдсан

Хэрэв хуучин сүм хийдийн байршил дээр сэргээн байгуулагдсан бол тухайн тухайн хуучин сүм хийдийн бүртгэлийн (түүхэн газрын бүртгэлийн) дугаарыг бичнэ үү : UBNR 942

Аль урсгал болох : Гэлүг

Founders/Refounders :
Chandrabal
Venerable Ch. Dambajaw

Сүм хийдийн төрөл :

cүм

хуучин хийдийн лам нар :
6

Хийдийн хурал ном: алин болохыг зурах :

Ямар хурал хурдаг болохыг бичнэ үү :
Өдөр тутмын хурал: See UB 02 AM.pdf

Сар тутмын хурал: See UB 02 AM.pdf

Жилийн хурал: See UB 02 AM.pdf

GPS хаяг :
North 47° 55’  East 106°  55’

Тухайн сүм хийд дэхь шашны байгууламж (дацан сургууль, суварга гэх мэт) болон бусад байгууламж, тэдгээрийн зориулалт
See UB 02 AM.pdf for more details. The present Züün Khüree Dashchoilin monastery is the second biggest in Ulaanbaatar (after Gandan), having three temples (Wangain, Erkhem toinii aimag and Gandanchoinkhorlin temple), a library and a College for training young lamas. In the courtyard there are three stupas on either side of the Sakhius temple built in 2000 and a bigger stupa complex built in 1990 with a large central open stupa surrounded by the eight Tathagata stupas, with prayer wheels inside. There is a new Budha statue in the courtyard (2006, 2007), on the right of the Sakhius temple, in front of the library. In front of the Tsogchin temple, on the left, there is a new small building for burning butter lamps (2006, 2007). Also a Monastic College and Library. The monastery is planning to rebuild the 16m statue of Maidar in cast brass and a temple in which to house it both demolished in the repression.

Ярилцлага өгсөн хүний овог, нэр, хаяг, эрхэлж буй ажил

Хэдэн фото зураг авсан :
24

Зураг авсан огноо: он :
0000-00-00 00:00:00

Materials:

Temple ID No Authors name Title/ description Book/ Book extract/ leaflet/ other Date Published Where Published Publisher Collected by
UB 02 0000-00-00

Судалгаа авсан өдөр Хэдэн фото зураг авсан :
0000-00-00

Тэмдэглэл :
All data on this temple is kindly provided by Kristina Teleki and Zsuzsa Majer who retain copyright. See relevant section in Survey of Active Buddhist Temples in Ulaanbaatar in 2005 – 2006 with some annotations in 2007 and 2011 Survey conducted by: Zsuzsa Majer, Krisztina Teleki Budapest, Hungary. Ulaanbaatar 2006, 2007, with some revisions in 2011. See also UB 02 AM.pdf For history see UBNR 942 AM.pdf and UBR 926 AM.pdf

Хүснэгтийн дугаар :
UB 02

судалгааны баг :
Team: Д

Disclaimer

Идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй сүм хийдийн жагсаалтыг 2006/2007 оны судалгаанд суурилан гаргасан болно. Энэ нь тухайн үед дахин сэргээгдсэн байсан сүм хийдийн талаарх ерөнхий дүр зургийг харуулна. Уг судалгаа явагдснаас хойш олон зүйлс өөрчлөгдсөн нь эргэлзээгүй билээ.

The data on Active Temples was collected in 2006 (UB) / 2007 (National Survey). It provides a snapshot of the revival of the monasteries in Mongolia at that time. Undoubtedly many things will have changed since this survey was done.

Map

Additional Materials

UB 02